Smart Farming

Smart Farming-technologieën bieden perspectief voor een langdurige groei binnen de agrarische sector, jaarlijks 10 tot 20 procent. Onze organisatie wil vooroplopen in deze ontwikkelingen.Van meer belang is echter dat wij ons ten doel hebben gesteld om de landbouw te ondersteunen met de juiste werktuigen en systemen, waarbij gebruikersgemak op de eerste plaats komt.

Smart Farming technologieën
Smart Farming-technologieën bieden perspectief voor een langdurige groei binnen de agrarische sector, jaarlijks 10 tot 20 procent. Onze organisatie wil vooroplopen in deze ontwikkelingen.Van meer belang is echter dat wij ons ten doel hebben gesteld om de landbouw te ondersteunen met de juiste werktuigen en systemen, waarbij gebruikersgemak op de eerste plaats komt.

Precisielandbouw wordt meer en meer de norm, en het belang en de invloed ervan zullen in de toekomst alleen maar toenemen. Het huidige aanbod biedt boeren talrijke opties en oplossingen voor het produceren van ‘meer met minder’; om informatie efficiënter te gebruiken en daardoor winst en duurzaamheid te vergroten. Binnen de visie en strategie van Kverneland Group hebben de ontwikkeling en oplossingen van de precisielandbouw hoge prioriteit. Om voortgang te boeken in het aanbod van systemen en oplossingen met toegevoegde waarde moeten we de behoeften van gebruikers begrijpen en onze middelen en projecten daarmee in lijn brengen. Wij zien spannende ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw en de integratie van digitale technologie in onze werktuigen.

Verbinden, verbinden, alles verbinden....
De toekomst van de landbouw ligt in een grotere productiviteit en het efficiënter gebruik van land, water en kunstmest. Als sensoren, meetapparatuur en werktuigen, gegevens draadloos aan een centraal punt kunnen doorgeven, zijn de mogelijkheden voor betere landbouwprocessen en een beter beheer van gewassen zo goed als onbeperkt. Wij werken aan apparaten die automatisch werktuigengegevens verzamelen en doorgeven, en die de essentiële basis vormen voor de werktuigen van de toekomst. De boerderij van de toekomst zal voornamelijk worden beheerd vanaf de laptop van de boer. Hij kan daarop opbrengstgegevens genereren, de stand van de gewassen controleren en de prestaties van machines volgen en zo nodig bijstellen.

Ook neemt de belangstelling voor toepassing van robottechnologie in landbouwsystemen toe, bijvoorbeeld bij onkruidbestrijding, ploegen en oogsten. Dankzij robotisering kunnen kleinere, lichtere werktuigen worden gebruikt en landbouwprocessen worden geautomatiseerd, wat nieuwe perspectieven opent wat betreft arbeidstijd en kosten. Kverneland Group is vastbesloten om hier een positieve bijdrage aan te leveren. Wij richten ons op het combineren van slimmere machines, data, connectiviteit en analyses om boeren te helpen de komende jaren duurzamer, effectiever en winstgevender te gaan werken. Wij zijn ervan overtuigd dat ons aanbod op het gebied van iM FARMING met ISOBUS-compatibele werktuigen, elektronische oplossingen en precisielandbouw, een sleutelrol zal gaan spelen in de efficiënte en duurzame landbouw van de toekomst. 

iM FARMING in een notendop  
iM FARMING is het paraplubegrip dat Kverneland Group hanteert in de communicatie over de elektronicaoplossingen voor werktuigen van de merken Kverneland en Vicon. Het iM FARMING-concept combineert en presenteert de competitieve voordelen van ISOBUS-compatibele werktuigen in combinatie met alle oplossingen op het gebied van elektronica, met eenvoudige uitleg, om gebruikers te helpen de juiste oplossingen te vinden om slimmer, efficiënter en gemakkelijker te werken. Kverneland Group heeft uitdrukkelijk gesteld voorop te willen lopen in het aanbod van slimme en efficiënte landbouwsystemen die bijdragen aan een duurzame landbouw voor een toenemende wereldbevolking. De technologie die bij de oplossingen voor Smart Farming (ook wel ‘Farming 4.0’ genoemd) wordt toegepast, is cruciaal voor de toekomst van de landbouw.

Waarmee kan ik u helpen?